ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

RUX ISHLAB CHIQARISH CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH TADQIQOTINING TAHLILI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 50-56

Keywords : zinc; cake; clinker; pyrometallurgy; hydrometallurgy; weldsing; magnetic separation; ferite; silica; getite; yarazite; hematite.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada rux kuyindilarini tanlab eritish jarayonlari natijasida hosil bo'luvchi rux keklari tarkibidan qimmatbaho komponentlarni gidrometallurgik usulda qayta ishlab ajratib olishning samarali usulini tanlash va tadqiqot ishlarini o'tkazish o'rganilib chiqilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:10:03