ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SUD HOKIMIYATI MUSTAQILLIGINING INSTITUTSIONAL JIHATLARIGA OID XALQARO STANDARTLARNI OʼZBEKISTON QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYA QILISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 176-183

Keywords : sud hokimiyati; sud organlari; mustaqillik prinsipi; mustaqil sud; institutsional mustaqillik; implementatsiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada sud hokimiyati mustaqilligining institutsional jihatlariga oid xalqaro standartlarning O'zbekiston qonunchiligiga implementatsiya qilish masalalari haqida yozilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:41:01