ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TIL VA MADANIYAT –XALQLAR DO‘STLIGI KO‘PRIGIDIR!

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 259-262

Keywords : til; madaniyat; timsol; milliylik; urf-odat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

So‘z-inson tafakkuri mahsulidan biri. Zabon, til kishilarni ongli ravishda birini ikkinchisiga bog‘lovchi vosita. Inson hayotining ajralmas bir bo‘lagi zabon kishini ongsiz jamiyatdan ajratib turadi. Demakki til insoniyat madaniyati bilan bog‘liq bo‘lib, uni badiiy obrazlar orqali hamda badiiy timsollarning o‘ziga xosligi bilan kishilik jamiyatining asosini belgilaydi. Tadqiqotda tilning madaniylashuvi, millatlar o‘rtasida ko‘prik ekanligi, va bu ko‘prikni “ommaviy madaniyat”ga aylantirilayotgan til belgilari haqida so‘z yuritiladi.

Last modified: 2021-07-28 14:36:35