ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XAVFSIZLIK MASALALARI, MUAMMOLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 377-384

Keywords : xalqaro xavfsizlik; mintaqaviy xavfsilik; milliy xavfsizlik; davlat xavfsizligi; tahdidlar; regionalizm; geopolitika; terrorizm; strategiya; globallashuv.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola xavfsizlik tushunchalari, mohiyati, xalqaro xavfsizlik, xavfsizlik kategoriyalari, xavfsizlik subyektlari va obyekti, ularning hayotiy muhim manfaatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, xavfsizlik subyektlarining manfaatlarini ta'minlash muammolari va ularning kelib chiqishi o'rganiladi.

Last modified: 2021-08-02 14:12:28