ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ED-118 RUSUMIDAGI TORTUV ELEKTRDVIGATELLARINI EKSPLUATATSIYA JARAYONIDA HOLATINI TAHLIL QILISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 350-355

Keywords : okomotiv; TED; yakor; podshipnik; 2TE10M; tadqiqot; natija; samaradorlik; teplovoz; ED-118; ekspluatatsiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Okomotiv tortuv elektr dvigatellarini ekspluatatsiya jaryonida holatini aniqlash va ta'mirlash hamda foydalanish muddatini uzaytirish asosiy vazifa bo‘lib kelmoqda. Bu esa qo‘shimcha xarajatini keltirib chiqaradi. Lokomotiv depolarda extiyot qismlarning kamligi va yangi TED va uning qismlarini MDH davlatlaridan sotib olinishi teplovozlarning ta'mirlash va foydalanish jarayonidagi sarf xarajatlarning ortishiga sabab bo‘ladi. SHuning uchun lokomotiv tortuv elektr dvigatellaridan unumli hamda samarali foydalanish va FIK orttirish bo‘yicha tadqiqot olib borish O‘zbekistonda dolzarb xisoblanadi.

Last modified: 2021-08-02 14:06:44