ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KIMYOVIY TUZLAR VA GIDROLIZ HODISASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 411-417

Keywords : Tuz; metall; kislota; qoldiq; modda; kation; dissotsialanish; ion; oksid; anion; reaksiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada kimyoviy tuzlar haqida ilmiy fikrlar bayon etiladi. Ularning olinishi, parchalanishi, kimyoviy xossalari ilmiy tadqiq etiladi. Tuzlarda gidroliz hodisasi haqida ilmiy, asosli ma'lumotlar keltiriladi.

Last modified: 2021-08-02 20:55:40