ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA SELAMİ MÜNİR YURDATAP'IN HALK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA YAPTIĞI YAYIN FAALİYETLERİ

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.9, No. 23)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 255-266

Keywords : halk kitabı; halk hikâyesi; halk kültürü; halk eğitimi; Selami Münir Yurdatap;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Halk ağzından derlenmiş ya da basılı olarak karşımıza çıkan halk kitapları, kültürümüze ait birçok unsuru bünyesinde taşımaktadır. İlk olarak bu kitaplar sözlü kültür ortamında yayılmış ve ağızdan ağza aktarılarak nakledilmiştir. Sözlü kültür ortamında meydana gelen bu kitaplardaki ürünler zaman içerisinde yazılı kültüre aktarılarak halkın eğitimine, halkın kültürel açıdan gelişmesine katkıda bulunmuştur. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde iktidarın desteğiyle halk kitaplarının modernizasyonu için adım atılmıştır. Bu adım neticesinde halk kitabı yazan yazarların kitaplarının tema ve içerik bakımından değiştirilerek toplumun yaşadığı olay ve durumların anlatılması istenmiştir. 1937 yılında ortaya atılan projeye birçok yazar destek vererek katkıda bulunmuştur. Bu yazarlardan biri de Selami Münir Yurdatap'tır. Çalışmamızda, Selami Münir Yurdatap'ın halk eğitimi bağlamında yazdığı halk kitapları tespit edilecek ve değerlendirilecektir.

Last modified: 2021-08-03 03:43:07