ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAKTABDA SINFDAN TASHQARI O’QILGAN ASARLAR MUHOKAMASI DARSLARIDA SHUHRATNING “OLTIN ZANGLAMAS” ROMANINI O’QITISH VA QAHRAMONLARI TAHLILI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 66-70

Keywords : xarakter; badiiy tasvir; milliy an’analar; urush va tinchlik; obraz yaratish; adabiyot darslari; o‘quvchi qiziqishlari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola Shuhratning “Oltin zanglamas” asari qahramonlarini tahlil qilish orqali maktabda sinfdan tashqari o‘qilgan asarlar muhokamasi darslarida qo‘shimcha adabiyot sifatida kiritish kerakligi haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Last modified: 2021-08-19 13:38:04