ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KASHTAСHILIK SIRLARINI O’QUVCHILARGA O’RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 86-91

Keywords : Kashtachilik; naqshlar; vositalar; ta’lim; o’quvchilar; gulli bezaklar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada kashtachilik san'ati haqida tushuncha, kashta tikishning o'ziga xosligi, vositalari, gul va naqshlardan foydalanish, rang tanlash haqida nazariy ma'lumotlar keltirgan.

Last modified: 2021-08-30 15:32:14