ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BO’LAJAK MUSIQA TA’LIMI O’QITUVCHILARINI XOR – DIRIJORLIGI FAOLIYATIGA TAYYORLASH ORQALI KASBIY KOMPETENTLILIGINI SHAKLLANTIRISH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 92-96

Keywords : Musiqa; xor; xor ijrochiligi; xor rahbari; xor dirijorligi; musiqa darsi; jamoa bo’lib kuylash; bo’lg’usi musiqa o’qituvchisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada bo'lg'usi musiqa o'qituvchilarini xor dirijorligi faoliyatiga tayyorlashning nazariy va amaliy asoslari yoritib berilgan. Shu bilan birga oliy pedagogik ta'limda musiqa o'qituvchilarini maktab musiqa o'qituvchisi amaliy faoliyatiga tayyorlash bo'yicha ularning egallashi lozim bo'lgan zarur bilim, ko'nikma, malakalari haqidagi tushunchalar o'z ifodasini topgan.

Last modified: 2021-08-30 15:30:47