ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOLADA MUSIQIY DIDNI SHAKLLANTIRISH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 112-115

Keywords : musiqa; musiqiy tarbiya; did; musiqiy tanlov; musiqaterapiya; xalq o’yinlari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada bolani yoshlik chog'laridanoq musiqiy bilim bilan tanishtirish va shu orqali uning estetik didni oshirish haqida so‘z yuritiladi. Yoshlarni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk bo‘lib yetishishida, musiqa, xalq o‘yinlarining o‘rni xususida fikrlar bildirilgan. Bolaning intelektual salohiyatini oshirishdagi musiqaning ahamiyati haqida bayon qilingan.

Last modified: 2021-08-30 15:36:12