ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА МАҚОЛ ВА ИБОРАЛАРНИНГ МАЪНОВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 105-111

Keywords : Фраземалар; фикран чоғиштирув; сабаб-натижа муносабати; образлилик; омоним ва синоним мақоллар; тамсил санъати;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мазкур мақолада Алишер Навоий ғазалларида мақол ва ибораларнинг қўлланилиши, ғазал мисраларида уларнинг жозибадор маъно-муносабати талқин этилган. Мақолларнинг айримларида шоир яшаган даврига оид вариантларининг ҳозирги даврдаги турига ўзгарган варианти ҳамда ибора ва мақолларнинг бадиий тасвир воситалари орқали ифодаланганлиги тадқиқ этилган.

Last modified: 2021-08-30 15:35:17