ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini yechishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 8)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 312-322

Keywords : Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss usuli; chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Gauss - Jordan modifikatsiyasi; chiziqli tenglamalar sistemasining bazis yechimlari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Chiziqli algebraaik tenglamalar tizimlarini echish usullarini ko'rib chiqiladi, unda tenglamalar soni noma'lum o'zgaruvchilar soniga teng va bitta echim mavjud. Birinchidan, biz ikkinchisiga e'tibor qaratamiz, ikkinchidan, biz tenglamalar tizimini echish usulini ko'rsatamiz, uchinchidan, Gauss usulini (noma'lum o'zgaruvchilarni izchil chiqarib tashlash usuli) tahlil qilamiz.

Last modified: 2021-08-28 12:59:02