ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Vektorlar nazariyasi elementlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 8)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 332-339

Keywords : vektor; vektor moduli; nol vektor; kollinear va komplanar vektorlar; teng vektorlar; qarama-qarshi vektorlar; vektorlar ustida chiziqli amallar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Vektor (matematika) (lot. vector - eltuvchi) - bu son qiymati va yoʻnalishi bilan aniqlanadigan kattalikdir, ya'ni vektor deb yoʻnalishga ega boʻlgan kesmaga aytiladi. Vektor - geometriyaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, u son (uzunlik) va yo'nalishi bilan to'la aniqlanadi. Ko'rgazmali bo'lishi uchun uni yo'naltirilgan kesma ko'rinishida tasavvur qilish mumkin. Aslida vektorlar haqida gapirilganda, hammasi o'zaro parallel bir xil uzunlik va bir xil yo'nalishga ega bo'lgan yo'naltirilgan kesmalarning butun bir sinfini nazarda tutish to'g'riroq bo'ladi.

Last modified: 2021-08-28 13:00:25