ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA FIZIKA VA INFORMATIKA FANLARINI O’QITISHDA FOROBIYNING QOLDIRGAN ILMIY MEROSINI O’RGANISH VA O’QUVCHILAR ONGIDA MILLIY G’URURNI SHAKLLANTIRISH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 299-303

Keywords : Forobiy “Al-Muallim as-soniy”; mantiq ilmi; musiqa madaniyati; til o’rganish; rivoyat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika va informatika fanlarini o'qitishda Forobiyning qoldirgan merosini o'rganish va o'quvchilar ongida milliy g'ururni shakllantirishga yo'naltirilgan muhim xulosalar va jarayonlar keltirilgan.

Last modified: 2021-08-30 18:45:50