ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOLANING GO`DAKLIK DAVRIDAGI RIVOJLANISHI TO`G`RISIDA. SHU HAQIDA YOZILGAN FIKRLAR MAJMUIGA PEDAGOGIK ILMIY DUNYOQARASH YUZASIDAN SHARH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 334-341

Keywords : uchdan keyin kech; qobiliyati shakllangan bolalar; qobiliyati yetarlicha shakllanmagan bolalar; qobiliyat irsiy omillar natijasimi; yoxud tashqi muhit; sharoit natijasimi; bolaning eng birinchi muallimi – ona.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Men ushbu maqolamda kichik yoshdagi bolalarning, aniqroq qilib aytadigan bo`lsam 3 yoshgacha bo`lgan bolalarning ta'limi haqida so`z yuritmoqchiman. Aynan shu mavzuga diqqat qaratishimga ko`p yillar davomida pedagogik faoliyatim natijasida hosil qilgan xulosalarim sabab bo`ldi. Nima uchun 30-35 nafar o`quvchilar ichidan aqlli va sog`lom, o`tkir zehnli va gapga quloq soladigan o`quvchilar kamchilikni tashkil etadi. O`qituvchi sinfga bir xil dars beradi, lekin sinf o`quvchilari ichidan darsni namunali o`zlashtirgan, mustaqil xulosa chiqara olganlari sanoqli. Qolgan o`quvchilarga nima halaqit bermoqda? Maqolamning mazmuni asosini tashkil etuvchi erta ta'lim berish haqidagi fikrlar anashu savollarga javob beradi.

Last modified: 2021-08-30 18:59:51