ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SAN’AT VA MADANIYAT SOHASI TALABALARI BILIMLARINI NAZORAT QILISHDA NOSTANDART TESTLARNING AFZALLIKLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 320-325

Keywords : nostandart test; iSpring; san’at; nazorat; baholash; masofaviy ta’lim.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada san'at ava madaniyat instituti talabalari kasbiy faoliyati hamda ijodiy qobiliyatlarini hisobga olgan holda, aniq fanlar xususan, “San'at ta'limida axborot texnologiyalari”va “Kompyuter grafikasi” fanidan ularning bilimlarini nazorat qilishda nostandart testlardan foydalanish haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, nostandart testlarni yaratishda iSpring dasturidan foydalanish uchun tavsiyalar berilgan.

Last modified: 2021-08-30 18:53:19