ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

RUS TILSHUNOSLIGIDA SINONIM SO`ZLAR O`QUV LUG`ATLARINING TADRIJIY RIVOJLANISHI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 326-329

Keywords : leksikografiya; leksikologiya; o`quv lug`atchiligi; sinonim so`zlar; antonim so`zlar; izohli lug`at.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola tilshunoslikning alohida tarmog`i bo'lmish o`quv lug`atchiligi sohasining rivojlanishi, xususan, sinonim so`zlar o`quv lug`atining tadrijiy rivojlanishini o`rganishga bag`ishlangan. Bunda rus tilshunosligida sinonim so`zlar o`quv lug`atining ilk yaratilgan davridan boshlab mukammal holga kelgan bosqichlari, ularning takomillashib borishi haqida so`z yuritiladi.

Last modified: 2021-08-30 18:54:53