ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YOSH AVLODNI MA’NAVIY BARKAMOL ETIB TARBIYASIDA ALISHER NAVOIY MEROSINING MUHIM AHAMIYATI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 400-404

Keywords : Buyuk; mutafakkir; ikki til; madaniyat; badiiy fikrlar; qabog’; odob-axloq; bepoyon ummon; ma`naviyat; g’azallar; ruboiylar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada buyuk mutafakkir va alloma Alisher Navoiyning asarlarining mazmun –mohiyati, ularning yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashdagi muhim ahamiyati haqida so'z boradi.

Last modified: 2021-08-30 20:01:32