ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN DARS JARAYONIDA FOYDALANISH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 152-156

Keywords : texnologiya; innovatsion; konsepsiya; manbalar; tashkiliy; metodik; psixologik; pedagogik jamoalar; parametrlari; innovasiyon o’qitish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Innovatsion faoliyat-pedagogning o'z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini nazarda tutadi. Ta'limdagi innovatsiyalar va innovatsion faoliyat haqida barqaror, hammaga ma'qul bo'lgan ilmiy tasavvurlar va innovatsion pedagogik faoliyat haqida barqaror va hammaga ma'qul bo'lgan ilmiy tasavvurlar tasniflar shu paytgacha mukammal tarkib topgan emasligini ham e'tirof etish lozim.

Last modified: 2021-09-08 19:06:10