ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SHIMOLIY AFG`ONISTON O’ZBEK MILLIY SHE’RIYATINING SHAKLLANISH TARIXI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 44-54

Keywords : she’riyat; shimoliy Afg`oniston; adabiyot; XIVasr; ijodkorlar; farhang; kultur; madaniayt; rivoyatlari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

XIX-XX asr shimoliy Afg`onistoni o`zbek yozuvchi va shoirlari shimoliy Afg`oniston o‘zbek adabiyotining taraqqiyotiga katta hissa qo‘shganligi barchamizga malum. Bu iste'dodli ijodkorlar va ularning mumtoz ana'anaviy va zamonaviy tarzda yozilgan turli xil janrdagi asarlari bilan bir qatorda qissa janrdagi va dediktiv xarakterdagi asarlari ham Turkiston o‘zbek adabiyotining kreativ rivojiga sezilarli ulush bo‘lib qo‘shilgan desak mubolag'a bolmaydi. Darhaqiqat, Shimoliy Afg`oniston o`zbek ijodkorlarning haqqoniy so‘zi, chuqur ma'noli asarlariga ishonch, hurmat-e'tibor va ehtirom azaldan yuksak darajaga ko‘tarilgani yaqqol ko‘rinib turibdi. Hech shubhasiz, ziyolilarning ilg‘or qismi bo‘lmish badiiy adabiyot vakillari xalqning qalbida , ularning oliy maqsadlari, bugungi dardvash va iztirobli hayoti, taqdiri va kelajagini yaqindan biladigan insonlar sifatida jamiyatimizdagi o‘rni va ta'siri beqiyosdir. Hayot va jamiyatdagi barcha o‘zgarishlarning asosida inson tafakkuri va uning muammolari yotadi. Tafakkurda o‘zgarish bo‘lmas ekan, ijtimoiy hayotda ham o‘zgarish bo‘lishi juda qiyin. Afg`onistoning istiqlol davrini yuzaga kelishi ham bu jarayonning mahsulidir.

Last modified: 2021-10-08 05:53:48