ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AMIR NASRULLOXON AMALGA OSHIRGAN HARBIY ISLOHOTLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 130-135

Keywords : Buxoro amirligi; amirlik tashqi diplomatiyasi; harbiy islohat; qo’shin tuzilishi; navkar; qora cherik; piyoda sarbozlar; to’pchiboshi; muntazam armiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Uxoro amirligi davridagi harbiy holatlarning biryoqlama ekanigi uning doimiy qoloqligidan darakdir. Hokiyatga amir Nasrulloxonning kelishi bilan bo'lgan o'zgarishlar harbiy islohotlarda darhol sezildi. Muntazam armiyaning tashkil etilishi bilan tahqi chegarasi mustahkamlandi. Bu davrda harbiy quvvat yetarli darajada oshib boordi.

Last modified: 2021-10-10 07:24:04