ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YER USTI LAZER SKANERLASH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA OBYEKTLARINI TADQIQ QILISH HAQIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 204-208

Keywords : fazoviy koordinatalar; lazer skanerlash; nuqtalar buluti; Leica Scan Station R20 lazer skaneri; GNSS; Leica; Trimble.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Suniy inshootlarini qidiruv-loyihalash sohalarida GISdan foydalangan holda ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlarni bajarish keskin rivojlanmoqda. GISni esa, kerakli va o‘z vaqtida ma'lumotlar bilan ta'minlash ko‘p jixatdan zamonaviy elekron-raqamli geodezik asboblar va GNSS texnologiyalaridan foydalanib, qisqa muddatda kerakli aniqlik va talab darajasida ma'lumotlarni olish, yig‘ish va saqlashga bog‘liq. Shu bois, bu masalalarni yechish muhim va nazariy amaliy axamiyatga ega.

Last modified: 2021-10-15 03:04:14