ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

G‘ALLA ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 254-259

Keywords : g‘alla o‘simligi; g‘alla zararkunandalari; zararli xasva; biologik kurash; kimyoviy kurash.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada insoniyatning eng asosiy oziqa asosi xisoblangan bug‘doy(g‘alla) o‘simligi xaqida so‘z boradi. G‘alla juda ko‘plab turli xil kasalliklar va zararkunandalar bilan jiddiy, ba'zan juda kuchli darajada zararlanadigan o‘simliklar qatoriga kiradi. Bugungi kunga kelib Respublikamiz g‘allazorlarida 50 turdan ortiq turli tuman zararkunanda hasharotlar g‘allaga zarar yetkazyotganligi kuzatilgan. Shuningdek maqolada zararli xasvaning biologik xususiyatlari, yashash sharoiti, zarar yetkazishi va unga qarshi kurash choralari xaqida ma'lumotlar keltirilgan bo‘lib, shu asosida g‘allada tarqalgan xashorotlarga kimyoviy ko‘rashish chora-tadbirlari bayon etilgan.

Last modified: 2021-10-15 17:55:55