ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

QIZILQUM TABIIY GEOGRAFIK O`LKASINING TABIIY BOYLIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH MASALALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 315-319

Keywords : uron tekisligi; Qizilqum cho`li; Quyi Amudaryo okrugi; oltin; boksit; simob; grafit; Zarafshon; Uchquduq; Tomdibuloq; Qo`kpatos.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Turon tekisligidagi eng katta cho`llardan biri bo`lgan Qizilqum asosan Amudaryo bilan Sirdaryo orasida joylashgan. Lekin Qizilqum okrugiga Qizilqum cho`lining O`zbekiston hududida joylashgan qismi kiradi. Qizilqum okrugi shimoli-g`arbda Quyi Amudaryo okrugi bilan, janubi-sharqda Quyi Zarafshon okrugi bilan, sharqda esa Toshkent-Mirzacho`l okrugi bilan chegaralanadi. Okrugning janubi-g`arbiy Turkmaniston, shimoli-sharqi Qozog`iston bilan bo`lgan davlat chegarasiga to`g`ri keladi. Qizilqum janubi-sharqdan shimoli-g`arbga qarab pasayib boradi. Uning o`rtacha mutloq balandligi 200—300 m bo`lsa, janubi-sharqda 350—400 m, shimoli-g`arbda esa 90—100 m ga tushib qoladi.

Last modified: 2021-10-18 05:29:15