ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FIZIKADAN LABORATORIYA ISHINI BAJARISHDA YANGI VA NOAN’ANAVIY USLUBLARDAN FOYDALANISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 442-445

Keywords : Interfaol; texnologiya; trening; respondent; noan’anaviy; induvidual; optim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarini fizika fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarishda faol uslublarni to‘g‘ri tanlash va muammosini yetarli darajada tushuntirish usullari bayon etilgan. O‘qituvchi tomonidan fizikadan laboratoriya ishini bajarilishini rejalashtirishda va noan'anaviy uslublarni tanlashda o‘quvchi imkoniyatiga muvofiqligi ta'minlash masalalari yoritilgan.

Last modified: 2021-10-23 02:58:02