ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAQOLLARNING AHAMIYATI VA TAHLILI RUS, O‘ZBEK VA QOZOQ TILLARIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 533-537

Keywords : Maqol; matal; frazeologiya; lingvistika; grammatika; semantic mazmun.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

V. P. Jukov “Maqol va matallar frazeologik birliklardan tarkibiy va grammatik jihatdan farq qiladi: ular to'liq jumlani anglatadi. Ularning ajralmas semantik mazmuni tushunchalarga emas, hukmlarga asoslanadi. Shuning uchun maqol va matallar frazeologik birliklarga xos bo'lgan frazeologik ma'no tashuvchisi bo'la olmaydi; ularning ma'nosi faqat jumla (ko'pincha kengaytirilgan) orqali etkazilishi mumkin, frazeologik birlik ma'nosi esa so'zlar yoki iboralar orqali yetkaziladi” (Jukov 1991: 6-7). Ammo biz maqol va matallar bir xil ekaniga ishonamiz. Biz lingvistik shaklni tahlil qilmaganimiz uchun bu biz uchun muhim emas, ahamiyati yo'q, lekin eng muhimi, maqol va matallarda mavjud bo'lgan madaniy ma'no. Maqollar odatda barqaror, to'liq iboralar ko'rinishida mavjud bo'lib, so'zlar ularning tarkibida turlicha bo'lishiga imkon beradi va har doim ham to'liq hukmni ifoda etavermaydi. So'zlarni ko'prik bilan taqqoslash mumkin, bu frazeologik birliklardan maqollarga o'tish.

Last modified: 2021-10-21 15:48:43