ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TURIZM SOHASIDAGI REKLAMANING XARID TALABIGA TA’SIRINING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 556-563

Keywords : reklama; turizm; iste’molchi; xulq; maqsadli auditoriya; ta’siri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Reklama potentsial va mavjud xaridorni sotib olish to'g'risida qaror qabul qilishga ishontirish, xabardor qilish va eslatishda katta rol o'ynaydi. Reklama xarid haqida qaror qabul qilishda xaridorni ishontirish, xabardor qilish va eslatishda katta rol o'ynaydi. Ushbu maqolada reklama va uning xarid talabini shakllantirishga ta‘siri nazariy-uslubiy asoslari, reklama mohiyati, bozordagi o‘rni, reklama turlari, mazkur mavzuga oid bolgan iqtisodchi olimlarning ta'riflari va yondashuvlari va turizmda reklamaning istemolchi xarid talabiga qay darajada ta'siri haqida ilmiy asoslangan holda malumotlar keltirilgan.

Last modified: 2021-10-23 03:05:17