ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İŞLETME VE YÖNETİM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-16

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir çok kuruluş kendisi için hayati derecede önem taşıyan operasyonlarını bilişim sistemleri yoluyla gerçekleştirmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle, iş süreçlerinin karmaşıklaşmasıyla, kuruluşların sistemlerinin ve sahip oldukları önemli verilerin üzerindeki denetim gittikçe zorlaşmaktadır. Bu sebepten dolayı kurum ve kuruluşlar bir "Felaket Kurtarma Planına" sahip olmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı; kurumların sahip olduğu bilgi sistemlerinin muhafaza ettiği iş süreçleri ve verilerin korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planlarının tanımlanması, önemi, amacı, uygulanan stratejiler ve kurumlar üzerindeki faydalarını açıklamaktır.

Last modified: 2021-10-25 01:44:47