ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YERLEŞTİRME SANATINDA YANSITIM HİZALAMA İLE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TASARIMLARI

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 99-121

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mekân ve sanat eseri arasındaki ilişki, fikrin sadece uygulamasından ibaret olmayıp her iki kavramın da birbirleriyle etkileşim içinde oldukları bir dönüşümdür. Teknolojinin bu dönüşüm içindeki yeri yerleştirme sanatında ekranların ve hareketli görüntülerin giderek daha fazla kullanılmasıyla güçlenmiş ve günümüzde teknoloji bu sanat akımının anahtarı haline gelmiştir. Sanal imgeleri eş zamanlı olarak gerçek dünya nesneleri üzerinde gösteren teknolojiler olarak tanımlanan Artırılmış Gerçeklik çalışmaları bilim ve teknolojide olduğu kadar yerleştirme sanatında da kendine yepyeni uygulama alanları bulmuştur. Günümüzde Yansıtım teknolojisi özellikle mimari yapılar ve 3 boyutlu nesneler üzerine yansıtılan hareketli grafik ve görüntüler aracılığıyla sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, sayısal görüntüler ve gerçek nesneler arasında kusursuz bir hizalama zorunluluğu nedeniyle Yansıtım Hizalama olarak adlandırılan gösterim tekniğini tartışmaktadır.

Last modified: 2021-10-25 01:47:06