ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SİNEMA-RESİM İLİŞKİSİ VE GÖSTERGELERARASI ÇEVİRİYE BİR ÖRNEK DEREK JARMAN’IN CARAVAGGIO (1986) FİLMİ

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 67-86

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede Derek Jarman‟ın Caravaggio (1986) filmi göstergelerarası çeviri ve aynı zamanda uyarlama örneği olarak ele alınır. Göstergelerarası çeviri, farklı gösterge dizgelerini birbirine çevirmek yoluyla anlam üretme veya en basit haliyle bir metnin veya sanat dalının (gösterge dizgesinin) kendine özgü dilini bir başka sanat dilinde (gösterge dizgesinde) yeniden kurma olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, Derek Jarman‟ın filmi, on yedinci yüzyılda yaşamış İtalyan ressam Caravaggio‟nun „yaşam metni‟ nin sinema dilinde yeniden yapılandırılmış olması nedeniyle bir çeviri metin ve aynı zamanda uyarlama olarak irdelenir. Ancak, yaşam metninin öznesi ressam olduğu için filme bir üçüncü dil olan resim dili de girmiştir. Göstergelerarası/ sanatlararası ilişkide resim, sinema ve biyografi sanatlarının kendilerine özgü dillerinin taşıdığı anlamların kesiştiği noktada ortaya çıkan bu film, her üç dilin ve anlam evrenlerinin kaynaşmasından oluşmuş hibrid bir yapıdadır ve yeni anlamlar üretir.

Last modified: 2021-10-25 01:46:22