ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING AMALIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 585-589

Keywords : O‘zbekiston Respublikasida; oliy ta’lim; amaliy mashg‘ulot.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida talabalarning amaliy bilimlarini rivojlantirish, Amaliy mashg‘ulotlar samaradorligi va ta'lim oluvchilarni amaliy mashg‘ulotga tayyorlanish sifatlari xaqida yoritilgan.

Last modified: 2021-10-25 06:15:00