ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

N.A.TEFFİ'NİN «PİŞMANLIK DUYAN KADER» HİKÂYESİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TİPLEMESİ

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.7, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 54-62

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede, bir kadın yazarın kadınlar hakkında yazdığı edebi eserindeki toplumsal dişil tiplemeler incelenmektedir. Araştırma, N.A.Teffi'nin «Pişmanlık Duyan Kader» hikâyesindeki kahramanların (aktris ve oyun yazarı) konuşmasını, iletişim stratejisini ve sözsüz göstergelerini içermektedir. Bu çalışmada, N.A.Teffi'nin tasvir ettiği imgeler, faaliyet alanı, mesleği ve yaş faktörleri dikkate alınarak Rus Edebiyatındaki 19. yy sonu - 20 yy başı erkek yazarların mizah hikâyelerinde yer alan kadın karakterler ile karşılaştırılmıştır. «Pişmanlık Duyan Kader» hikâyesinde geleneksel «eril» dünya bakışı açısından, toplumsal cinsiyet «dişil» temsilcisinin metinde geçen aktris olduğu sonucuna ulaşılmıştır. N.A.Teffi, güçlü, başarılı, mantıklı düşünebilen ve aynı zamanda duygusal olan, güncel bir kadın (oyun yazarı) tasvir etmektedir.

Last modified: 2021-10-27 03:10:58