ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Texnologiya darslarida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 470-480

Keywords : Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim; ijodiy va tanqidiy fikrlash; bilim va kasbiy malaka; interfaol ta’lim; tajriba; samaradorlik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada shaxsga yo‘naltirilgan ta'lim texnologiyalarining mazmuni, undan foydalanib, texnologiya darsida o‘quvchi shaxsini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari ochib berilgan. Shaxsga yonaltirilgan ta'lim asosida o‘quvchilarning intellektual va emotsional-motivatsion rivojlanishi, bilim va kasbiy malakalar shakllanishi, talim jarayoniga qadriyat sifatida yondashish munosabatini taminlash, faollikni oshirish, oz-ozini anglash va mustaqilligini shakllantirish kabi masalalar yoritilgan.

Last modified: 2021-10-27 21:51:25