ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yevroobligatsiyalar bozoridan kapital jalb qilishda investitsiya fondlarini o‘rni

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 669-674

Keywords : moliya; kapital bozor; real aktivlar; moliyaviy resurslar; yevroobligatsiya; emitent;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada jahon amaliyotida iqtisodiyotning korporativ sektoriga milliy va xalqaro kapital bozoridan moliyaviy resurslarni jalb qilish orqali ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlari uzluksizligini taʼminlash, aksiyadorlik kompaniyalarning moliyaviy barqarorlik holatini saqlab qolish, aholining ish bilan bandligini taʼminlash, moliyalashtirishning yangi moliyaviy instrumentlarini amaliyotga joriy etish ayniqsa jahon pandemiya sharoitida dolzarb masalalar sifatida keltirilgan

Last modified: 2021-10-27 22:09:02