ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TASAVVUF NAMOYONDALARINING ISLOM DINI MADANIYATIDAGI O‘RNI, SO‘FIYLAR SILSILASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 644-648

Keywords : tasavvuf; shariat; tariqat; so‘fiy; zohid; ishq; go‘zal xulq; Qur’oni Karim; Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy; Husayn Voiz Koshifiy; “Unsul so‘fiya”; Naqshbandiya; Dahbediy; tasavvuf xalqalari; silsila.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada tasavvuf va uning ahamiyati, inson kamolotidagi o‘rni, so‘fiylar va zohidlar hayoti, so‘fiylar silsilasi haqida so‘z yuritilgan. Tasavvufda nafs tarbiyasi va axloqning birlamchi masala ekanligi turli davr olimlari fikrlari bilan yoritib berilgan.

Last modified: 2021-10-29 14:33:10