ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

IQTISODIY SOHADAGI KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 743-748

Keywords : iqtisodiy xavfsizlik; korrupsiya; iqtisodiyotning kriminallashuvi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada davlatning iqtisodiy xavfsizligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri taʼsir o‘tkazuvchi iqtisodiy sohadagi korrupsiyaga qarshi kurashish muammolari va ularning yechimlari ko‘rib chiqilgan. Muallif tomonidan korrupsiyaning hajmi, statistik, moliyaviy, soliq hisobotlaridagi yo‘qotishlarning hajmi, iqtisodiyotning shaffofligini pasayishi holatlari yoritib berilgan.

Last modified: 2021-10-29 14:59:56