ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XORIJIY VALYUTA BOZORIDA TO’LOV TIZIMI JARAYONLARINI TEZKORLIGINI TA’MINLASH ORQALI UNING SAMARADORLIGIGA ERISHISH MEXANIZMLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 863-868

Keywords : v tizimi; xorijiy valyuta bozori; tezkor to’lovlar; xorijiy valyuta; raqamlashtirish; naqd pulsiz hisob-kitoblar; to’lovlar; SWIFT; tranzaksiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada, mamlakatda tijorat banklari, yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar o'rtasida xorijiy valyuta bozorida to'lov tizimi jarayonlarini tezkorligini ta'minlash orqali uning samaradorligiga erishish mexanizmlari o'rganilib, uni samarali tashkil etish tadqiq qilingan. Amalga oshirilgan tadqiqot asosida xulosalar shakllantirilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:27:24