ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PEDAGOGIKA OLIY O’QUV YURTLARINING BAKALAVR BOSQICHIDA “BIO – SAVAR – LAPLAS” QONUNINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 908-913

Keywords : innovatsiya; pedagogik hamkorlik; zinama-zina; Bio-Savar-Laplas qonuni; metod.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

U maqolada pedagogika oliy o'quv yurtlarida “Bio-Savar-Laplas” qonunini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari haqida ma'lumot berilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:35:03