ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA ALGEBRAIK MATERIALLARNI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVGA ASOSLANGAN TA’LIM DARAJALARI TAHLILI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 914-920

Keywords : Algebraik material; tenglama; kompetensiya; ijodiy yondashuv; Pedagogik tajriba.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida algebraik materiallarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitishning hayotga tadbiqi bo'yicha o‘tkazilgan tajriba sinov ishlari haqida so'z boradi.

Last modified: 2021-11-07 17:36:09