ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TERMINOLOGIK LUG‘ATNING MAKRO VA MIKROSTRUKTURASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1013-1020

Keywords : Terminografiya leksikografiya; terminologiya; glossariy; bir tilli lug‘atlar; ikki tilli lug‘atlar; ko‘p tilli lug‘atlar; terminoelemetnlar; alifbo-uyali lug‘atlar; ideografik lug‘atlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola terminologik lug‘atlarning mikro va makrostrukturasi bag‘ishlangan bo‘lib, terminologik lug‘at tuzish tamoyillari va metodlari keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari, ko‘plab lug‘atshunos olimlarning fikrlari o‘rganib chiqilgan. Shu bilan birga bugungi kun leksikografiya yo‘nalishidagi dolzarb masalalar va ularni lug‘atshunoslik sohasidagi o‘rni haqida to‘htalib o‘tilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:54:51