ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gipergeometrik qatorlar haqida ayrim mulohazalar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 114-127

Keywords : gipergeometrik qator; gipergeometrik differensial tenglama; yaqinlashish; kompleks son; regulyar yechim; maxsus nuqtalar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada gipergeometrik qatorlarning kelib chiqish tarixi va gipergometrik differensial tenglamalar haqida ma'lumotlar berilgan. Gipergeometrik qatorning bir nechta xossalari bayon qilingan va uning xususiy qiymatlari orqali ayrim funksiyalarning ifodalanishi bo'yicha misollar keltirilgan. Qatorning yaqinlashish hollari qisqacha tasniflangan.

Last modified: 2021-11-29 15:51:11