ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

4-sulfo-ß-nitrozo-Α-naftol va uning xosilalarining biologik faolligini nazariy dasturida tekshirish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 368-372

Keywords : Biologik faollik; PASS; 4-sulfo-ß-nitrozo-α-naftol; Pa; Pi qiymat; ingibitor; toksik ta’sir;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kimyoviy birikmalarni biologik faolligini o'rganishning bir qancha amaliy usullari mavjud. Uzoq vaqt, ko'p mehnat va ko'p modda sarf bo'lishiga olib keladigan samarasi noma'lum tajribalarni oldini olish hamda vaqtdan yutish maqsadida bir qancha onlayn platformalar yaratilgan. Shunday platformalardan biri “PASS online” dasturidir.

Last modified: 2021-11-29 17:08:43