ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Issiqlik o’tkazuvchanlikning Stefan masalasini modellashtirish va simulyatsiya natijalarini sonli yechish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 355-358

Keywords : Stefan masalasi; Stefan - Boltsman doimiysi; qattiq faza; suyuq faza; bug’lanish fazasi; qaynash fazasi; entalpiya; erish nuqtasi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada Stefan masalasini modellashtirish va simulyatsiya natijalarini sonli yechish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari ifodalangan. Shuningdek maqolada harorat maydonining profil grafiklari keltirib o'tilgan. Shu bilan birga muallif tomonidan ilmiy tavsiyalar keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:07:11