ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Mulohazalar algebrasi asosiy tengkuchliliklari mavzusini o‘qitishda AKTdan foydalanish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 518-527

Keywords : Elektron darslik; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari; rangli tasvirlar; multimedia sistemalari; ta’limni axborotlashtirish; kompyuter;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ta'lim jarayoniga multimedia sistemalarini qo‘llash natijasida o‘qituvchi bilimi va kompyuter imkoniyatlari birlashib, elektron darsliklar - ko‘rgazmali, rangli tasvirlarga boy tarzda yaratilmoqda, bu darsliklardagi ma'lumotlar tez esda qolishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu maqolada ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash shart-sharoitlari, imkoniyatlari, AKTni tatbiq etishning pedagogik maqsadlari keltirilgan. Diskret matematika fanini o‘qitish jarayonida kompyuter texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanishga misol sifatida «Mulohazalar algebrasi asosiy tengkuchliliklari» mavzusini o‘qitishda elektron ishlanmalarni yaratish namunasi tavsiya qilingan.

Last modified: 2021-11-29 17:26:49