ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Maktab matematikasini o’qitishda Ibn Sino ijodidan foydalanish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 651-662

Keywords : ayirma; kvadrat; chiziq; kub; modul; yoy; diagonal;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada 7-sinf “Algebra” darsida ibn Sino ijodidan foydalanib, “Ayirmaning kvadrati” va “Yig`indining kvadrati” mavzularini o‘tish bo‘yicha ayrim uslubiy tavsiyalar berilgan. Buyuk tarixiy olimlarning mavzuga doir ilmiy izlanishlari yoritilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:41:55