ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Инглиз тили фразеологиясида эркак жинсини англатувчи гендерлик хусусиятлари

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 663-666

Keywords : инглиз тили фразеологияси; яхлит бир маъно; грамматика; грамматик категория; гендер; ижтимоий; маданий муносабат;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мазкур мақолада инглиз тили тарихи, фразеологизмлари, гендер сўзининг илмий асосланиши ва эркак жинсининг тилга килган таъсири хақида маълумотлар берилган. Эркак жинс вакилларининг хаётдаги ўрни тилга таъсир қилиб унда “Big Daddy”, “take one's hat” каби ибораларининг пайдо бўлганлиги, мазкур ибораларнинг луғавий асоси, мазмун-моҳияти юзасидан ва ўзига хос жиҳатлари юзасидан мақолада изоҳ берилган; инглиз тили фразеологиясида фразеологик бирликларнинг лексик ва семантик томонлари таҳлил қилинган ҳамда субъектив муносабат билдирилган. Мақола сўнгида ишни ўрганишда фойдаланилган адабиётлар рўйҳати алифбо тартибида берилган.

Last modified: 2021-11-29 17:42:38