ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Бул функциялари бобини ўқитишда “Математик бозор” ўйини

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 695-702

Keywords : Математик бозор; бул функциялари; монотон функция; чизиқли функция; иккитарафлама функция; таълим-тарбия; ўқув фаолияти;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ушбу мақолада дискрет математика ва математик мантиқ фанини бўлимларидан бири бўлган “Бул функцияси” “Математик бозор” ўйинли метод ёрдамида ўқитилиши келтирилган. Авало метод тўғрисида маълумотлар келтирилган бўлиб, амалий машғулотларни ташкил қилишга доир намуна берилган. Амалий услублар тарбия фаолиятининг хилма-хил турлари кенг доирасини қамраб олади. Амалда қуйидаги усуллар қўлланилади: вазифани қўйиш, уни бажариш усулини режалаштириш, бажариш жараёнини бошкариш, таҳлил қилиш, камчиликлар сабабини аниқлаш, мақсадга тўлик эришиш учун таълим жараёнига тузатиш киритиш. Фаолиятни ташкил этиш қоидалари, машғулотни ўтказиш тартиби, мeтoдни самарали қўллaш нaтижaсидa эришиладиган ютуқлари ўрганилган.

Last modified: 2021-11-29 17:45:57