ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Diskret matematika fanida muammoli vaziyatni hal qilish metodi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 687-694

Keywords : Muammoli ta’lim texnologiyalari; muammoli vaziyat; mantiqiy masala; yolg‘on; chin; kon’yunksiya; ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada matematika darslarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini o‘stirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mantiqiy masalalarni yechish bosqichlari haqida ma'lumot berilgan. Muammoli ta'limni amaliyotda qo‘llash asosiy masalalardan biri o‘rganilayotgan mavzu bilan bog‘liq muammoli vaziyat yaratishdan iborat. Turli o‘quv fanlari bo‘yicha o‘qituvchilar darslar jarayonida muammoli vaziyatlar hosil qilishni va ularni yechish usullarini oldindan ko‘zda tutishlari kerak. Mantiqiy masala biror bir vaziyatning tabiiy tildagi ifodasi bo‘lib, unda bu vaziyatning biror-bir komponentasiga mikdoriy tavsifnoma berish, uning komponentlari orasidagi ba'zi munosabatlar bor-yuqligini aniqlash yoki bu munosabat turini aniqlash talab etiladi.

Last modified: 2021-11-29 17:45:07