ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ingliz va o`zbek madaniyati olqishlarida somatizm semantikasi

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 893-900

Keywords : somatizmlar; olqish; hayot; madaniyat; somatik lug'at; somatik so'zlar; semantik tip; najot; nikoh; o'ziga xos xususiyatlar; iboralar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola ingliz va oʻzbek madaniyatidagi olqishlarda somatizmlarning semantikasini oʻrganishga bagʻishlangan. Maqolada madaniyatlarda keng tarqalgan va qadrlanadigan hayot va uzoq umr, sog'lik, baxt qadriyatlari ifodalangan g'oyalarning asosiy izohlari til tizimi har xil bo`lgan tillarda o'rganildi.

Last modified: 2021-11-30 01:40:16